กลุ่ม ม.4/1

กลุ่ม ม.4/1

Advertisements
 1. 1. นาย สมคิด ตระกูลมั่งมีดี เลขที่ 13
  2. นางสาว อรัญญา สุวรรณจันทร์รัสมี เลขที่ 34
  3. นางสาว วาริศา อิสละกิจ เลขที่ 40

 2. นาย คำแก้ว นามเสาร์ เลขที่ 3
  นางสาว วัฒน์นิดา จวน เลขที 24
  เด็กหญิง วิภาวี วอง เลขที่ 25

 3. นาย จิรายุทธ วงษาวิชัย เลขที่ 1
  นาย ศิริเดช คำหลวงแว่น เลขที่ 6

 4. นาย อาทิตย์ นันตาวงค์ เลขที่ 8
  นางสาว ปิยะพร สิงห์แก้ว เลขที่ 32
  นางสาว วราภรณ์ จันทาพูน เลขที่ 35

 5. นาย ภาสกร บุญนำ เลขที่ 5
  นางสาว จินตนา สุวรรณปราการ เลขที่ 11
  นางสาว ชนม์นิภา มโนสกุล เลขที่ 12

 6. นาย พรเทพ พันธุ์บัว เลขที่ 9
  นางสาว ตุลยา เเซ่เหลียง เลขที่ 30
  นางสาว สิราวรรณ กันจินะ เลขที่ 37

 7. นายฐิติกร อินทร์สิงห์ เลขที่ 7
  นางสาวนภัสสร จันเจริญวงศ์ เลขที่21
  นางสาวสุชานันท์ การคลคลี เลขที่22

 8. นายวิชัย นามแก้ว เลขที่ 10
  นางสาวชโรฑา ธรรมชัย เลขที่ 29
  นางสาวมนัสนันท์ แซ่หวัง เลขที่ 33

 9. นางสาว พิมพ์ภัส มูลงาม เลขที่ 16
  นางสาว ณัฐธิดา วุฒิรัตน์ เลขที่ 23
  นางสาว วันวิสา ราวิชัย เลขที่ 28

 10. นางสาววาสินี สิงหราช เลขที่ 20
  นางสาวสายธาร แสนธิเลิศ เลขที่ 26
  นางสาวหลิงเฉาฮ่วย แซ่หลิง เลขที่ 38

 11. นางสาวนภาพร แซ่ลี 31
  นางสาววาเลน เหล่าเสน 36
  นางสาวอารียา ผูกพันธ์ 41

 12. นางสาวลักษิกา พรหมวสันต์ เลขที่ 34
  นางสาวอาชิง แซ่จาง เลขที่ 39
  นางสาวอาทิตยา อินทร์กา เลขที่ 40

 13. นายชินวัตร ประชุม เลขที่4
  นางสาววัชรี กูลกุล เลขที่19
  นางสาวหมวยคำ เอ้ยดี เลขที่27

 14. นาย คำแก้ว นามเสาร์ เลขที่ 3

 15. นายธีรภัทร ภิระจันทร์ เลขที่ 2
  นางสาวมณทกาญจน์ กันยานะ เลขที่ 17
  นางสาวเย็น นาทูน เลขที่ 18

 16. นางสาวชลิตา สมวรรณา เลขที่ 13
  นางสาวปาลินี อุดมภูมิ เลขที่ 14
  นางสาวพัชรา เนตรยอง เลขที่ 15

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: