กลุ่ม ม.4/3

กลุ่ม ม.4/3

Advertisements
 1. สมาชิกกลุ่ม การสำรวจเฟริ์นในท้องถิ่น
  1.นางสาวพรริญา ทะนันชัย เลขที่8
  2.นางสาวเกษร แสงวงค์ เลขที่37
  3.นางสาวหอม มูลเมือง เลขที่43

 2. นาย กำชัย กอนหย่ง เลขที่ 4
  นาย สุพาชัย สุราเม เลขที่ 11
  นาย อภิเศก คุณจรวรรณ์ เลขที่13

 3. นายณัฐพันธ์ ราชคม เลขที่ 1
  นางสาวกฤษณา ยาวิชัย เลขที่ 14
  นางสาวศุภาพิชญ์ สุธรรมา เลขที่ 16

 4. 1. นายธีรพงษ์ สิทธิกัน เลขที่ 7 ^__^
  2. นายอภิสิทธิ์ พานรัตตินนท์ เลขที่ 3 ^__^
  3. นายสมศักดิ์ บุญนำ เลขที่ 10 ^__^

 5. 1.นส.นฤนล หนสมสุข เลขที่ 21
  2.นส.มณีรฉัตร แก้วพา เลขที่ 22
  3.นส.อริญญารัตน์ จมจื่น เลขที่ 24

 6. 1.นางสาว ชนาภา เตปินใจ เลขที่25 ม.4/3
  2.นางสาวอิงอร นามแสง เลขที่26 ม.4/3
  3.นางสาวเอื้อบุญ เลาลิ่ว เลขที่44 ม.4/3

 7. 1.นางสาวปณิสรา เปรมปรี เลขที่ 18
  2.นางสาวสรนันท์ แซ่จาง เลขที่ 28

 8. 1.นาย ดนุพล ชุ่มมงคล เลขที่ 6
  2. นางสาว พิมพ์ทอง อินต๊ะขัน เลขที่ 31
  3.นางสาว วาสนา โพธิ์พันธ์ เลขที่ 34

 9. 1.น.ส.นภาพร ไทยใหญ่ เลขที่ 40
  2.น.ส.ปิยธิดา กามนต์ เลขที่ 27

 10. กลุ่มสมาชิก
  1 น.ส.วีรพร ทรงชัยวนา เลขที่ 42
  2 น.ส.โซเฟีย รุ่งวิทยานุรัตน์ เลขที่ 38
  3 น.ส.ว่านหมั่น แซ่หม่า เลขที่ 41

 11. 1.นาย ณัฐวุฒิ ปัญจบุรี เลขที่ 5
  2.นางสาว วริยา จินดาทจักร์ เลขที่ 23
  3.นางสาว กัณฐิกา คำนวล เลขที่ 30

 12. สมาชิกกลุ่ม 1.นางสาว กัญญารัตน์ คำแดง เลขที่20
  2.นางสาว ธนัญญา วังพิกุล เลขที่39
  3.นาย อภิรักษ์ สิทธิกัน เลขที่12

 13. สมาชิกกลุ่ม 1.นาย สกลรัตน์ ชัยวงค์ เลขที่2
  2.นางสาวกาญจนา วรรณสุข เลขที่17
  3.นางสาวหอมนวล นวลปั๋น เลขที่19

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: