กลุ่ม ม.4/5

ม.4/5 ส่งชื่อสมาชิกลุ่มที่นี่

Advertisements
 1. นาย วีรชน พรนำเลิศชัย เลขที่19
  น.ส.ศิริพร เตียงตาน เลขที่28

 2. นาย นนทวัช ดวงแก้ว เลขที่ 16
  น.ส สุภรัตน์ สภาวงค์ เลขที่ 29
  นาย วีรชาติ สุนบุญ เลขที่ 20

 3. รายชื่อกลุ่ม
  นาย ทศพล โคนทรงเเสน เลขที่12
  นาย นครินทร์ พรหมมินทร์ เลขที่ 14

 4. นาย เกรียงศักดิ์ ถาแก้ง เลขที่ 1
  นาย ธนดุล ไชยดวง เลขที่ 13
  นาย นที คำนวล เลขที่ 15 ม.4/5

 5. นายสุขใจ หงษ์คำ เลขที่3
  นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์ เลขที่4 4/5
  นายวิทยากร อุตวงค์ เลขที่18

 6. นางสาว สุกัญญา เวียงแสนภู เลขที่ 30
  นางสาว ปวีณรัตน์ เตชะทวีทรัพย์ เลขที่ 38
  นางสาว วราภรณ์ กันใจ เลขที่ 43

 7. นางสาว เกศิณี แสงวงศ์ เลขที่ 32
  นางสาว ครองขวัญ ยาวิชัย เลขที่ 33
  นางสาว สุทธิพร แสงวรรณ์ เลขที่ 45

 8. นางสาว จิราวรรณ ยศแสน ชั้น ม.4/5 เลขที่ 35
  นางสาว ลัดดา สาวแก้ว ชั้น ม.4/5 เลขที่ 41
  นางสาว สายฝน แซ่จัง ชั้น ม.4/5 เลที่ 44

 9. รายชื่อ
  นางสาว ปัทมวรรณ เครือสนใจ ม.4/5 เลขที่ 25
  นางสาว กนิษฐา ทวีอภิรดีบุญรุ่ง ม.4/5 เลขที่ 31
  นางสาว ปิยะธิดา โรจน์จุฑารักษ์ ม.4/5 เลขที่ 39

 10. นาย สุเทพ ชุ่มเย็น เลขที่ 7
  นาย ดำรงค์ พงษ์เดช เลขที่ 11
  นาย พงศ์พิสิทธิ์ วีรวัฒน์สุนทร เลขที่ 17

 11. นาย นุกูล เทพเมืองมูล เลขที่ 2
  นาย ราชัน คำเงิน เลทที่ 9
  นาย สุเทพ อุ่นเมือง เลขที่ 22

 12. นาย ปฐมพงศ์ จันโย เลขที่ 5
  นาย จิรเมธ ปวงวัฒนา เลขที่ 8
  นาย สมเพชร นามยี่ เลขที่ 21

 13. นาย ปฐมพงศ์ จันโย เลขที่ 5
  นาย จิรเมธ ปวงวัฒนา เลขที่ 8
  นาย สมเพชร นามยี่ เลขที่ 21

 14. 1 น.ส ทิพพาพร เหมือนปืน 4/5 เลขที่26
  2.น.ส นภัสสร เรือนแสง 4/5 เลขที่36
  3. น.ส อัญมณี วงศ์แสง 4/5 เลขที่ 46

 15. รายชื่อกลุ่ม
  นาย สุพจน์ เขมเหละ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 23
  น.ส. ปรางทิพย์ แช่ลี้ ชั้น ม.4/5 เลขที่37
  น.ส. วณัฐชญา นันต๊ะเสน ม.4/5 เลขที่ 42

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: