กลุ่ม ม.4/7

กลุ่ม ม.4/7

Advertisements
 1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 2. พฤติกรรมการนอนของนักเรียนระดับชั้น ม.4

 3. การสำรวจการดูบอลของนักเรียน ม.4

 4. การสำรวจการใช้เครื่องสำอางของนักเรียนระดับชั้น ม.6

 5. 1. นางสาว สุคนธา ใจหล้า เลขที่ 20
  2.นางสาวจิราพร กุนะดอย เลขที่ 31
  3. นางสาวพรสิริ ธรรมชัย เลขที่ 34

 6. 1 นาย คำเเสง คำวงค์ เลขที่ 2
  2 นาย ศุภชัย โนกูล เลขที่ 15
  3 นาย ไตรภพ จอมพล เลขที่ 9

 7. 1.นางสาว ศิวพร โสสนุย เลขที่ 25
  2.นาย ไตรภพ จอมพล เลขที่ 9
  3.นาย โสภณวิชญ์ แก้วเขมะ เลขที่ 17

 8. 1.นางสาว บุษยา สมุททัย เลขที่ 33
  2.นางสาว ปิ่นมนัส สุกรณ์ เลขที่ 28
  3.นางสาว วริษา โพธินาม เลขที่ 29

 9. 1. นาย รัฐวิทย์ สิทธิวงค์ศรี เลขที่ 11
  2. นาย ประมวล บุญธรรม เลขที่ 12

 10. 1. นาย ปวเรศ เบอร์เดน เลขที่ 1
  2. นาย นฤพล ไชยทา เลขที่ 10
  3. นาย ยงยุทร บุตรศรีภูมิ เลขที่ 7

 11. นาย กิติคุณ บุญสมภพ เลขที่ 8
  นาย พีรพงษ์ ชุ่มมงคล เลขที่ 13
  นาย สุรชัย ผาติสุขวงศ์ เลขที่ 16

 12. 1.นาย นลธวัช พรมปัญญา เลขที่ 5
  2.นาย อนุวัตร คำโอภาส เลขที่ 6
  3.นาย ณัฐพล อุยรัตนโสพณ เลขที่ 43

 13. 1 นางสาว พลอยมณี ภูมิพันธ์ เลขที่ 23
  2 นางสาว อรพรรณ ชัยศรี เลขที่ 24
  3 นางสาว สุภา ปรางค์ทวี เลขที่ 27

 14. 1.นางสาวบัวบาน ป๊อกคำ เลขที่19
  2.นางสาวอรอรนงค์ เรืองสมบูรณ์ เลขที่41
  3.นางสาวอรอนงค์ โห้งวิชา เลขที่42

 15. 1.นางสาว ปิยวรรณ เลิงเพ็ญ เลขที่ 36
  2. นางสาว เกศินี โพธิปัญญา เลขที่ 38
  3. นางสาว ธิดารัตน์ ภิระบัน เลขที่39

 16. 1.นางสาว สุคนธา ใจหล้า เลขที่ 20
  2.นางสาว จิราพร กุนะดอย เลขที่ 31
  3.นางสาว พรสิริ ธรรมชัย เลขที่ 34

 17. 1. นางสาว เรณู ขุนวิมล เลขที่ 22
  2. นางสาว กานติมา ยานารส เลขที่ 37
  3.นางสาว นิชานาถ คำก๋อง เลขที่ 40

 18. 1. สายพิณ หงษ์คำ เลขที่ 21
  2. สุทธิดร ทนทา เลขที่ 30
  3. เกศศิณี กุลสวัสดิ์ เลขที 44

 19. 1. นาย ฉัตรพงศ์ วรกิจนิติพันธ์ เลขที่ 18
  2. นางสาวลุลินาท ดวงดี เลขที่ 32
  3.นางสาวจันทร์เพ็ญ นามอิน เลขที่ 35

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: