กลุ่ม ม.4/9

กลุ่ม ม.4/9

Advertisements
 1. นาย พีรพล ทับเงิน เลขที่ 6
  นาย วัชรวุฒิ ยอดกะจ๋า เลขที่ 4
  นาย ดุลยวัต สงไตรรัตน์ เลขที่ 18

 2. 1. นาย ณัฐพงษ์ เขียวเจริญ เลขที่ 1
  2. นาย เขมนครินทร์ เป็งคำตา เลขที่ 17
  3. นาย สันติ สกุลสวน เลขที่ 16

 3. นักเรียนม.2 ชอบเล่นกีฬามากที่สุด

 4. 1. นางสาว เอมวลี สุวรรณปราการ เลขที่ 30
  2. นางสาว กมลพร พรหมมาลี เลขที่ 35
  3. นางสาว วราภรณ์ ศรีโพธิ์ เลขที่ 45

 5. 1.นายทรงวุฒิ แก้วจินดา เลขที่ 19
  2.นายอธิวัฒน์ กล้วยทอง เลขที่14
  3.นายอนุชา คำแก้ว เลขที่23

 6. 1.นางสาว ทิพย์ ทูลนวล เลขที่37
  2.นางสาว ธัญญา เเซ่หมู่ เลขที่ 38
  3.นางสาว อโรชา ศรีประเทศ เลขที่42

 7. 1.นางสาว ปนัดดา สวรรครักษ์ เลขที่ 33
  2.นางสาว วราภรณ์ แซ่ย้า เลขที่ 39
  3.นางสาว ปู่มิว อาชะทู่ เลขที่ 43

 8. 1. นาย อาทิตย์ อินถา เลขที่ 27
  2. นางสาว กวินนาถ บุญประดับ เลขที่ 36
  3. นางสาว นิจนันท์ เชาว์สุวรรณวิไล เลขที่ 42

 9. 1.นาย ณัฐวุฒิ ธิศาเวช เลขที่ 2
  2.นาย สมบูรณ์ บุญเฮง เลขที่ 21
  3.นาย อภิษฎากรณ์ มุ่งพังกลาง เลขที่ 25

 10. 1.นาย ธเนตร ออนตะไคร้ เลขที่ 8
  2. นาย อภิเดช บาดา เลขที่ 9
  3. นาย อาตาผะ งัวผะ เลขที่ 26

 11. 1. นายสมศักดิ์ แสนเผ่า เลขที่ 11
  2.นายทรนง วงศ์สกุลเกษม เลขที่ 12
  3.นายอภิชาติ ลี เลขที่ 24

 12. 1.นางสาว จิงจิง แซ่หยาง เลขที่31
  2.นางสาว หทัยเกศ เนตรยอง เลขที่ 32
  3.นางสาว วิลาวัลย์ ขวัญชัยประทาน เลขที่ 41

 13. 1.นายภาคภูมิ ทิพย์ชัย เลขที่ 7
  2.นายสาทิตย์ ส้มเสน เลขที่ 22
  3.นายสมบูรณ์ เพชรเจริญ เลขที่ 29

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: