บทที่ 1 บทนำ

—— ตัวอย่าง ——

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

        ในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์ และมีอิทธิพลมากในการดำเนินชีวิต การทำงาน ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้องเลือกที่จะเรียนในคณะที่ตัวเองมีความถนัด สนใจและชื่นชอบในคณะนั้น เมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศต่อไป
        ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะศึกษาในหัวข้อคณะในดวงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.2 วัตถุประสงค์

        1. เพื่อศึกษาคณะในดวงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
        2. เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ในการเลือกคณะและการเตรียมตัวศึกษาต่อ

2.3 ขอบเขต
        1) สถานที่
            โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อ.แม่สาย จ.เชียงราย
        2) ระยะเวลา
          1 มิถุนายน 2556 ถึง 30 กรกฎาคม 2556
        3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
            1. ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จำนวน 180 คน
            2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ที่มีเลขที่คี่ จำนวน 91 คน

4. ประโยชน์ที่ได้รับ
         1. ได้ศึกษาคณะในดวงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
         2. มีความรู้ในการเลือกคณะและการเตรียมตัวศึกษาต่อ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: