บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า

— ตัวอย่าง —

บทที่ 4

ผลการศึกษาค้นคว้า

 การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ……………………………….. ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้ามีผลดังตารางที่ ………………………..

ตารางที่ xx  ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ……………………………….

ลำดับ

รายการ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

1

พูดแนะนำตัวเอง    

2

ซื้อขายแลกเปลี่ยน    

3

สนทนากับชาวต่างชาติ    

4

อื่นๆ (ระบุ)    
     
     

รวม

   

จากตารางที่ xx ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ………………………. พบว่า ……………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: