บทที่ 5 อภิปรายและสรุปผล

—- ตัวอย่าง —–

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง
-ส่วนนี้จะสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า วิธีดำเนินงานได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาค้นคว้า สอดคล้องหรือขัดแย้งในทางทฤษฎีอย่างไร
– ส่วนนี้จะเป็นการอภิปรายผล ว่าทำไมผลการศึกษาค้นคว้าจึงเป็นเช่นนี้ สอดคล้องหรือขัดแย้งในทางทฤษฎีอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา
ค้นคว้า (ปัญหาทางเทคนิค)

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
– สิ่งที่คาดว่าเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไป ได้อย่างสมเหตุสมผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: