กิจกรรม 7 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร  : กลุ่มตัวอย่าง

โลก  :  ทวีป

ทวีป : ประเทศ

ประเทศ : ภาค

ภาค : จังหวัด

ประเทศ : จังหวัด

จังหวัด : อำเภอ

———————– การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง —————–

นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  : ระดับชั้น (ให้ระบุระดับชั้น)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  : ม.4/12

สำหรับการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ประชากรที่เป็นระดับชั้นต่างๆ  จะต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นดังนี้
กลุ่มตัวอย่างจะต้องกระจายอยู่ทุกห้อง เช่น  ตั้งแต่ ม.4/1-4/12 และในแต่ละห้องควรกระจายการเก็บข้อมูล  อย่างน้อยห้องละ 20 คน  เพื่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: